Դիպլոմային աշխատանք

րևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր քոլեջ Դիպլոմային աշխատանք Թեմա ՝ Այլընտրանքային նկարչությունը որպես երեխաների գեղագիտական դաստիարակության և ինքնաարտահայտման միջոց Ուսանող՝ Վերժինե Կագարյան Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան Երևան- 2021 թվական Բովանդակություն` Գլուխ 1: գեղագիտական դաստիարակությունը նախադպրոցականի կյանքում 1.1 Ի՞նչ է գեղագիտական դաստիարակությունը 1.2 Նախադպրոցականի գեղագիտական ընկալումն ու գեղագիտական փորձի յուրօրինակությունը 1.3 Գեղագիտական դաստիարակության նպատակը Գլուխ 2 ։ Այլընտրանքային…

Նախակրթարանի մաթեմատիկական գիտելիքները երեխայի մտավոր զարգացման մեջ անմիջականորեն կարևոր դեր է խաղում։Մաթեմատիկական գիտելիքների շնորհիվ երեխաները սովորում են. վերլուծել, համեմատել, սինթեզել, կատարել հաշվարկային գործողություններ, տրամաբանորեն մտածել, տարբերակել երկրաչափական թվերը, զանգահարել դրանց նշանները, կողմնորոշվել տարածության մեջ:նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգանում հիշողությունը, ուշադրությունը, մտածողությունը։Մանկապարտեզում ստացած գիտելիքները Երեխաները կիրառում են առօրյա կյանքում։Այդ պատճառով էլ մանկավարժի խնդիրն է ՝ երեխաների մոտ…

Բնապահպանական հարկը բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների գոյացման նպատակով պետական բյուջե վճարվող հարկ է։Բնապահպանական հարկ վճարողներ են համարվում բնապահպանական հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեություն և (կամ) գործառույթ իրականացնող կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք Բնապահպանական հարկի մասին1. Ինչ է բնապահպանական հարկը Բնապահպանական հարկը բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների գոյացման նպատակով պետական բյուջե վճարվող…

Ակցիզային դրոշմանիշեր և դրոշմապիտակներ

Ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների ցանկը սահմանված է ՀՀ հարկային օրենսգրքի 389-րդ հոդվածի 1-ին մասով։ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐՈՎ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԵՆ՝• ԱՏԳԱԱ 2204, 2205, 2206, 2208 ԾԱԾԿԱԳՐԵՐԻՆ ԴԱՍՎՈՂ` ՄԻՆՉԵՒ 0.05 ԼԻՏՐ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՏԱՐԱՆԵՐՈՎ ՏԱՐԱՅԱՎՈՐՎԱԾ ԽՄԻՉՔՆԵՐԸ• ԱՏԳԱԱ 2208 ԾԱԾԿԱԳՐԻՆ ԴԱՍՎՈՂ` ՄԻՆՉԵՒ 9 ՏՈԿՈՍ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՍՊԻՐՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՊԻՐՏԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԸԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐՈՎ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԵՆ՝• ԱՏԳ ԱԱ 0405, 0406, 0901, 0902,…

Շահութահարկ

. Ինչ է շահութահարկըՇահութահարկը՝ դա շահութահարկ վճարողների կողմից “Շահութահարկի մասին” ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանված կարգով և չափով պետական բյուջե վճարվող ուղղակի հարկ է:2. Շահութահարկի հաշվարկման ընդհանուր հիմքը՝Շահութահարկը որոշելիս հաշվառումն իրականացվում է հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրությամբ սահմանված սկզբունքների և կանոնների հիման վրա, եթե Օրենքով չեն նախատեսվում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները:3. Ովքեր են հանդիսանում շահութահարկ վճարողՇահութահարկ վճարող…

Երեխային սովորեցրեք ինչպես հաղորդակցվել

Ինչպե՞ս կառուցել փոխհարաբերություները կոնֆլիկտային երեխաների հետ,զսպել այլ մարդկանց հետ վեճեր հրահրելու երեխայի ձգտումները։ Պետք է ուշադրություն դարձնել միմյանց նկատմամբ անբարյացակամ հայացքներին, քթի տակ փնթփնթալուն ։ Իհարկե բոլոր ծնողների հետ էլ պատահում է, երբ ուժ և ժամանակ չեն ունենում երեխային վերահսկելու համար։ ՄԻ ձգտե՛ք անմիջապես դադարեցնել վեճը , ձեր երեխային արդարացնելով, մեղադրելով մյուսին։ Փորձեք օբյեկտիվորեն մոտենալ…

Մաթեմատիկական հասկացությունների ձևավորում

ձևավորում Հայեցակարգի ձևավորման խնդիրը ոչ միայն մեթոդների,այլ նաև մանկավարժություն, հոգեբանություն, փիլիսոփայություն և տրամաբանություն խնդիրն է։ Ըստ ամենահին մեկնաբանության, որը ծագում է Արիստոտելից, հասկացությունը հոմանիշ էր սահմանման հետ, իսկ սահմանումը նշանակում էր գոյության էությունը։ «Ցանկացած բանի սահմանման մեջ», — գրում է Արիստոտելը «Մետաֆիզիկա» -ում, պետք է պարունակի սուբյեկտի սահմանում»։Հասկացությունների ձևավորման և մտածողության զարգացման խնդիրը մեկն է,հոգեբանության…

Թեմա 3: ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼԵՐԸ

Երեխայի զարգացման մասին տեսությունները բազմաթիվ են և հետաքրիր զարգացում են ունեցել: Տեսությունների պատմական զարգացման արդյունքում, կարող ենք վստահաբար նշել, որ գիտնականները եկել են մի ընդհանուր եզրակացության, որ երեխայի զարգացումը պետք է տեղի ունենա բազմակողմանի՝ կարևորելով թե՛ կոգնիտիվ, թե՛ հուզական և թե՛ վարքային ոլորտները: Մանկիկություն՝ նորածնությունից մինչև մեկ տարեկանը: Նորածնության շրջանում դեռ պերցեպտիվ գործընթացներն առաջնային չեն,…

Թեմա 3։Խաղը որպես երեխաների առաջնային գործունեություն

«Ուրախացի՜ր երեխայի գոյությամբ, սովորի՜ր նրանից, լսի՜ր նրան և խաղա՜ նրա հետ»։ Սա ճշմարտացի, դարերով փորձված և ապացուցված իմաստություն է։ Երեխայի համար խաղը առաջնային գործունեությունն է։ Այն զգացմունքների արտահայտման և շրջապատող իրականության ճանաչման հզոր միջոց է։ Խաղը փոքրիկի համար նաև հաղորդակցման և ինքնաճանաչման միակ միջոցն է։ Հատկապես կարևոր են այն խաղերը, որոնք հորինում է հենց ինքը՝ երեխան։…

Մարկեթինգ

Այսպես, որոշ մարդկանց համար այն վաճառքի հոմանիշ է: Վաճառքն, անշուշտ, մարքեթինգի մաս է կազմում, սակայն մարքեթինգի նշանակությունը ավելի լայն է: Որոշ մարդկանց համար մարքեթինգ բառը կիրառելի է ցանկացած տեսակ առաջխաղացում և գովազդ նկարագրելու համար: Մարքեթինգը ներառում է բոլոր նշված բաղադրիչները, սակայն միայն դրանցով չի սահմանափակվում: Իրականում մարքեթինգը շատ ավելի լայն հասկացություն է, քան առաջխաղացումը և…