«Կարապ» պատմվածք և հանելուկ

Կարապը, որ ամենախոշոր և ամենաուժեղ թռչուններից է, դեռևս խոր անցալից համարվում է գեղեցկության ու սիրո, անաղարտության և քնքշության խորհրդանիշ։ Շատ զրույցներում ու ավանդություններում գովերգել են կարապին։ Մի հնավուրց լեգենդ կա կարապի երգի մասին, որ այդ չքնաղ թռչունն, իբր, երգում է մեռնելուց առաջ։ Կարապն այդպիսի երգ, իհարկե, չի երգել։ Առհասարակ, նա գեղեցիկ թռչունների թվին չի էլ,…

«Բադ» պատմվածք

Ընտանի բադերին գնահատում են համեղ մսի, փափուկ աղվամազի և ամուր փետուրներ համար։ Մեր երկրում բազմացնում են ընտանի բադերի բազմաթթիվ ձևեր։ Հայտնի են երկու՝ սպիտակ, մոխրագույն և սպիտակակուրծք ցեղեր։ Բադերը ջրային թռչուններ են, և տարվա տաք եղանակներին իրենք են կեր հայթայթում լճակներում, լճերում և բրինձի դաշտերում։ Կերակրվում են ծանծաղ ջրերեում, հազվադեպ են սուզվում, ավելի շատ ձգտում…

Աճող սերդի բնապահպանական դաստիարակության խնդիրները ուշադրության կենտրոնում

Բնապահպանությունը ավանդաբար դիտվել է որպես կենսաբանության բա­ժիններին մեկը: Ոաումնասիրության հիմնական առարկան վերաբերում էր բուսա­կան ու կենդանական աշխարհի եւ շրջակա միջավայրի փոխհարաբերություններիամբողջությանը: Կենդանի օրգանիզմի եւ միջավայրի առնությունները կենսոլորտիաննախադեպ ախաոտվածության պատճառով ներկայումս բնութագրվում են կեն­սական կարեւորությամբ: Բնապահպանությունը հենց այս անհրաժեշտությամբ էլվերաճել է առանձին գիտության, որը ներառում է նաեւ մարդու օրգանիզմի կեն­սագործունեության, մշակույթի, կրթական համակարգի, ճարտարապետության,արդյունաբերության, գյուղատնտեսության եւ…

ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ԿԱՐԴԱԼ.ԲՆԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻՑ ԴԵՊԻ ԿԱՆԽԱՄՏԱԾՎԱԾ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Երեխայի կարդալ սովորելու գործընթացն սկսվում է վաղ տարիքում, երբ նա,առաջնորդվելով բնական հետաքրքրասիրությամբ, հասկանում է, որ պատմություններ լսելը և գրքեր թերթելն ու նայելը հաճելի բաներ են: Երբ մեծահասակը փոքրերեխայի հետ միասին գիրք է թերթում, նայում էջերը կամ խոսում գրքի մասին,նրանց միջև առանձնահատուկ փոխհարաբերություններ են ստեղծվում: Փոքրտարիքի երեխաները սովորում են, թե ինչպես են գրքերն «աշխատում»՝ դիտելովդրանցից օգտվողներին,…

Հանելուկի դերը նախադպրոցականի հոգեկան գործընթացների զարգացման առումով

ԱմՓոփագիր: Հոդվածում հեղինակը կարևորել է հանելուկի դերը ‘ որպես ժողովթյականբանահյուսության տեսակ, ինչպես նաև խոսքի և հոգեկան գործընթացների զարգացման խթանիչ ուժ: Երեխաների կապակցվածխոսքի զարգացման պարապմունքների ժամանակ կաբևււբ տեղ է հատկացվում հանելուկների կխւաոմանը: Հանելուկի միջոցով ներկայացվող վառ կերպարները երեխաների կողմից ընկալվում են հուզականորեն: Միաժամանակ արթնանամ է նրանցերևակայությունը, զարգանում դիտողականությունը, և հետաքրքթոթյան է առաջանամ շրջապատի նկատմամբ: Այն երեխայի…

Հանելուկ կազմելու տեխնոլոգիա

Ավանդաբար, նախադպրոցական մանկության ընթացքում հանելուկների շուրջաշխատանքը հիմնվում է դրանց գուշակելու վրա, ընդ որում, տվյալ մեթոդիկան չիտափս կոնկրետ ցուցումներ’ ինչպես և ինչ եղանակներով երեխաներին սովորեցնել գուշակել թաքնված առարկաները (օբյեկտները): Դիտումները ցույց են ավել,որ պատասխանի գուշակումը ամենահնարամիա նախադպրոցականների շրջանում տեղի է ունենում ինքնիրեն’ «ինսայթի» (փայլաաակման) ձևով կամ տարբերակների փնտրտուքի ճանապարհով: Դրա հետ մեկտեղ խմբի երեխաների մեծմասը պասիվ…

Առարկաների չափումներ

Անհրաժեշտ պարագաները. ստվերաթուղթ, մատիտ, քանոն եւ խաղալիճներ: Խաղի նպատակը. երեխաների մոտ մաթեմաթիկական հասկացությունների ձեւավորում: Խաղի ընթացքը. երեխաները ստվերաթղթի վրա դնում են խաղալիքները եւ ուրվագծում դրանք: Այնուհետեւ դրանք չափում են քանոնով ուրվագծվածը: Երկարությունը եւ լայնությունը եւ գրում տվյալները պատկերի կողքին: Տարբեր մասեր ավելացնելով փորձում ենք ստանալ շնչավոր առարկաներ: Տեսնել թե ինչքանով է նման խաղալիքին: Խումբը՝ 5 տարեկաններ:

Экологические и этические знаки, их значение (Էկոլոգիական և էթիկական նշանները, դրանց նշանակությունը) թարգամանություն

Экологические знаки наносятся на те товары, которые могут нанести вред окружающей среде при производстве, использовании, утилизации и захоронении товара и не только. Экологические знаки также информируют потребителя о различных показателях экологических свойств реализуемых товаров. Эко-знаки приняты на международном и общенациональном уровнях, но встречаются и собственные знаки конкретных фирм. К экологическим знакам в первую очередь относится…

Առաջարկի և պահանջարկի տեսություն: (թեմա

Տնտեսագիտության տեսություն — դասագիրք Ինչ է պահանջարկը: Ներկայացնել պահանջարկի օրենքը:Պահանաջանարքը ապրանքի և ծառայությունների այն անակությունն է, որը գնորդը պատրաստ է ձեռք բերել տվյալ գնով և տվյալ պահին: Անհրաժեշտ է սահմանազատել երկու տնտեսական հսակացություն՝ պահանջարկ և պահանաջմունքներ: Պահանջմունքը մարդու ունենեցած կարիքն է ինչ-որ բանի նկատմամբ, իսկ պահանջարկը վճարունակ պահանջմուն է, այսինքն՝ պահանձմունքների այն մասը, որոնց դիմաց…